Duit dan Lelaki Bersarung Kumal

Duit dan Lelaki Bersarung Kumal Catatan Pinggir: Bahtiar Parenrengi Agak telat untuk menunaikan Shalat Dhuhur. Hingga harus keluar dari rombongan yang dikawal